Dora & Company AB

Om oss

Dora & Company AB är en liten redovisningsbyrå som startades 2003

Vi är fyra medarbetare varav två är auktoriserade redovisningskonsulter och just vår ”lilla” storlek ser vi som vår största styrka, då detta möjliggör att alla på byrån kan vara delaktiga i och tillvarata kunskapen, som de problem och lösningar våra kunder dagligen stöter på, ger oss.

Det absolut viktigaste för oss är att få en personlig relation till våra kunder, som ofta är väldigt ensamma i sin roll som företagsledare, och fungera som ett bollplank och stöd åt dem.